Stockholms Blodbad

Stockholms blodbad


Detta samarbete med den Svenske fortæller Anna Lundquist startede nogle år inden det 500 års jubilæet.


Vi utforsker hvad den betyder för os som danskere och svenskere i dag. Vi anvender historiske optegnelser og sætter dem i perspektiv med folke eventyr och vore egne tankar. Det har hidtil blevet til mindst en forestilning om året, ofte omkring årsdagen den 8. november – de senere år med forskellige samarbetspartnere.

Samarbejdet omkring blodbadet kan bl.a. ses på Storybox.dk: Blodbadet i Stockholm. 

 

Anna  siger: "Denna föreställning går att kombinera med workshop/samtal och det går att göra den åtminstone delvis online. För vuxna och för skolklasser (10 år och uppåt). Vi gör den gärna i både Danmark och Sverige, vi blandar medvetet svenska och danska."